Systemisch werk 7 daagse vervolgopleiding

“Opstellingen maken zichtbaar wat verborgen is….”

Heb je de wens om nog meer en dieper zicht te krijgen in je eigen systemische thema’s? Heb je de 8-daagse basisopleiding Systemisch Werk gevolgd en wil je méér kennis, vaardigheden en gevoeligheid ontwikkelen op het gebied van systematisch werken (familieopstellingen), denken en handelen? Wil je verdieping in het invoegen van systemisch werk in je eigen werk?

Dan is de 7-daagse basistraining Systemisch Werk Verdieping voor jou bedoeld!

De training

Systemisch werk en het begeleiden van opstellingen vraagt naast inzicht, vaardigheden en het opdoen van veel ervaring als representant, ook een bepaalde basishouding en sensitiviteit. Aan al deze aspecten zal in deze training ruim aandacht worden besteed.

In deze verdiepingstraining gaan we, net als in de basistraining, na een korte theoretische inleiding aan de slag met oefeningen en (eigen) casussen. Zelf ervaren is natuurlijk ook in de verdiepingstraining erg belangrijk. De in te brengen casussen kunnen wederom divers zijn en er is ruimte voor experimentele opstellingen. Naast grote opstellingen werken we ook met mini-opstellingen in kleine groepen, waarin een bepaald thema of bepaalde dynamiek centraal staat.

In deze training wordt de verdieping ingegaan wat betreft onderstaande onderwerpen, zowel in de theorie als door oefeningen en opstellingen:

 • Holding space
 • Jij als begeleider en je innerlijke houding, de kunst van het helpen;
 • Het afstemmen van je systemische instrument 🙂
 • Herkennen van je eigen valkuilen en verstrikkingen als begeleider;
 • Het geweten en de ziel, de helende kracht van de werkelijkheid;
 • Het inleidend interview en diagnostiek aan het begin van de opstelling;
 • Het openen, begeleiden en beëindigen van de opstelling, de verschillende lagen in de opstelling;
 • Het herkennen en testen van dynamieken; interventies, rituelen en helende zinnen.
 • Aandacht voor de thema’s in onderwijs en jeugdzorg.
 • Primaire- en secundaire- en overgenomen emoties (verstrikkingen)
 • Het opnemen van datgene wat buitengesloten is, oplossende uitspraken;
 • Individuele opstellingen, verschillende formats van opstellingen.
 • Systemisch coachen
 • Opstellingen in de mind

Werkwijze
Er wordt van je verwacht dat je veel ervaring op gaat doen met opstellingen. Deze verwachting vertaalt zich concreet in de volgende punten:

 • Veel oefenen met het zelf begeleiden van opstellingen tijdens de training: in blok 2 en 3 nodigen we vraagstellers uit van buiten de groep, die jullie zelf gaan begeleiden;
 • Driemaal als oefengroep bijeenkomen, tussen de blokken in, om vlieguren te maken;
 • Vlieguren als representant gaan maken: deelname aan 4 opstellingsbijeenkomsten die ik begeleid (deelname met een gereduceerd tarief) en deelname aan 4 opstellingsbijeenkomsten bij een zelf te kiezen opsteller;
 • Een reflectieverslag over de eigen ervaringen.

Voor wie
Deze 7-daagse training is bedoeld voor professionals: therapeuten, artsen, verpleegkundigen, trainers, consultants, maatschappelijk werkers, coaches, pastores, mediators, leerkrachten en andere beroepsbeoefenaren die ‘met mensen werken’ en die enige ervaring hebben met opstellingen.

Voorwaarde voor deelname is dat je een beroepsopleiding hebt gevolgd op het gebied van (jeugd)hulpverlening, pastoraat, therapie en coaching, (para)medische beroepen, onderwijs en training, politie, justitie, advieswerk of leidinggeven.
Tevens dien je Systemisch Werk 8-daagse basisopleiding van KernCompany te hebben gevolgd of ergens anders, al enkele opstellingen (minimaal 2) van het eigen systeem te hebben gedaan en al verschillende dagen workshops bij KernCompany of bij collega opstellers (minimaal 3) te hebben gevolgd.

Als je niet aan deze twee voorwaarden voldoet zal er een telefonische intake plaatsvinden.

Resultaat

In deze 7 intensieve opleidingsdagen wordt veel geoefend met het zelf begeleiden van opstellingen. Door deze training leer je:

 • Systemisch denken en handelen te integreren in je beroepshouding;
 • Interventies met een systemisch karakter toe te passen;
 • Te werken in één-op-één situaties met opstellingen, geïntegreerd in een (therapeutisch) proces;
 • Over de taal die de ziel bereikt.

Praktische informatie
Deze verdiepingstraining bestaat uit 3×2 trainingsdagen en 2 losse middagen.

De groep bestaat uit minimaal 6 en maximaal 10 personen.

Wij zijn aangesloten bij het CRKBO waardoor wij de training BTW vrij kunnen aanbieden en je beroepsvereninging deze opleiding meestal erkent.

Achtergrondinformatie over Gera Vermaas
“Zo’n 25  jaar geleden kwam ik aanraking met systemisch werken volgens Bert Hellinger, in Nederland toen nog een onbekende behandelmethode. Ik werd meteen geraakt door deze manier van werken. Ik ben eerst seminars gaan volgen bij Bert Hellinger, Johannes Schmidt, Annebiene Pilon, Albrecht Mahr, Marianne Franke, Gunthard Weber en vele anderen. Daarnaast ben ik een opleiding gaan doen bij het Hellingerinstituut. Zo’n 20 jaar geleden ben ik zelf begonnen trainingen met opstellingen te geven. Tevens ben ik werkzaam als freelance trainer en heb ik een praktijk voor coaching en lichaamsgerichte therapie.”