de Relatieverbeteraars

Wij noemen onszelf ‘de Relatieverbeteraars’ omdat het verbeteren van relaties de kern is van ons werk. Nagenoeg elk vraagstuk binnen een team, een organisatie, een 1-op-1 verbinding, kan worden opgelost vanuit de relaties die er zijn. 

In alles wat wij doen ligt onze focus op de relatie. In elke mogelijke vorm. Ons vertrekpunt is de relatie die een persoon heeft met zichzelf. Deze innerlijk relatie bepaalt alle andere relaties die een persoon heeft. In een team of bedrijf waarbij het gaat om meerdere personen, vormen alle betrokken innerlijke relaties een complex geheel. In deze complexiteit is het onze kunst geworden om vraagstukken of problemen zichtbaar te maken en op te lossen.

PAS ALS JE GOED MET JEZELF VERBONDEN BENT, KUN JE JE GOED MET DE ANDER VERBINDEN

In elke organisatie zorgen goede verbindingen tussen mensen en groepen van mensen, voor sterke betrokkenheid. Een basiscomponent voor een gezonde relatie en organisatie. Als mensen zich niet verbonden voelen, is het gedaan met de betrokkenheid. 

In onze relaties met onze cliënten ligt onze aandacht daarom hoofdzakelijk op het verbeteren van hun relaties, zodat er ruimte komt voor meer verbinding, meer betrokkenheid en meer bevlogenheid. In jezelf, in je team, in je organisatie.